Najaarsconcert 2016

 

            HARTELIJK  WELKOM OP  DE WEBSITE                    

                                 VAN                                                   

                  CHRISTELIJK GEMENGD KOOR                           

                       CON AMORE  BENNEKOM                              

 

 

                 Wij zijn een enthousiast koor.

             Jannie Wichards-van Duuren is onze inspirerende dirigent.

                                                                                                                                     

               Maandagavond is onze repetitie-avond;

               dan wordt er flink gestudeerd om    

               ons de muziek eigen te maken voor :

                                   een concert

                                  

               medewerking te verlenen aan :           

                                  een kerkdienst

 

               en te zingen in :

                                    een verzorgingshuis

                                    een instelling 

                                           

               Con Amore is een CHRISTELIJK koor, wat zich uit in de muziekkeuze,

               het openen van de repetitie-avond met, meestal, een gedicht en het

               sluiten van de repetities met een door één van de koorleden gekozen slotlied.

                        

               In de pauze is er gelegenheid voor koffie, thee of iets anders met een praatje,

               want ook elkaar  "ontmoeten "  staat hoog in ons vaandel.

  

                           

                 Zin om lid te worden ?  

               Kom dan gerust eens geheel vrijblijvend

               meezingen op een repetitie-avond.  

               Meer bijzonderheden kunt u lezen op de pagina  "contact " !

               U bent van harte welkom.